Faktura na rower – jak prawidłowo wystawić?

Porady

By Angelika Jarosz

Kiedy przedsiębiorca potrzebuje w swojej firmie środka transportu, a ceny paliw wciąż są niezadowalające, warto zastanowić się nad alternatywą dla samochodu. Ci, którzy przy okazji chcą zadbać o kondycję i środowisko, mogą rozważyć zakup roweru firmowego. W celu prawidłowego wystawienia faktury na rower i spełnienia wymogów prawnych w Polsce, należy uwzględnić określone elementy i zasady. Przygotowaliśmy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci poprawnie wystawić fakturę na rower i zapewnić dokumentację finansową zgodną z przepisami.

Zakup roweru w firmie a koszty uzyskania przychodów

Zakup roweru dla firmy może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że zostaną spełnione określone warunki. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie.

Zakup roweru nie został wskazany odgórnie jako wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodu, więc istnieje możliwość użytkowania go w działalności i odliczania związanych z tym kosztów. Jednak przedsiębiorca musi umieć uzasadnić, że rower rzeczywiście służy celom działalności, aby uniknąć wątpliwości ze strony urzędu skarbowego.

W przypadku zakupu roweru w firmie jako narzędzia do wykonywania pracy zawodowej, konieczne jest zachowanie dokumentacji potwierdzającej związek zakupu z prowadzoną działalnością gospodarczą. Przedsiębiorca powinien mieć odpowiednie dowody zakupu, takie jak faktura VAT lub paragon fiskalny, wydany na firmę. Ponadto, zaleca się prowadzenie ewidencji użytkowania roweru w celach służbowych oraz przechowywanie dokumentacji potwierdzającej takie użytkowanie, na przykład w postaci dziennika przebiegu.

Pamiętaj także o konieczności odpowiedniego rozliczenia się z zakupu roweru. Wydatki związane z jego zakupem powinny być uwzględnione w deklaracji podatkowej jako koszty uzyskania przychodów na odpowiednim miejscu.

Koszty związane z zakupem roweru w firmie Uwagi
Koszt zakupu roweru Wartość netto zakupu roweru, uwzględniająca podatek VAT
Koszt amortyzacji roweru Można rozliczać rocznie jako koszt – do 20% wartości zakupu roweru
Koszt paliwa, naprawy i konserwacji W przypadku użytkowania roweru do celów służbowych
Inne koszty związane z użytkowaniem roweru w ramach działalności Np. zakup kasku ochronnego, oświetlenia, zamontowanie kuferka na rower

Przygotowując się do zakupu roweru w firmie, warto skonsultować się z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym, który pomoże dokładnie określić, jakie koszty można uwzględnić przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu unikniemy nieporozumień i ewentualnych problemów z urzędem skarbowym.

Rower i samochód w firmie – czy to możliwe?

Przedsiębiorca w ramach swojej działalności może korzystać jednocześnie z roweru i samochodu. Decydujący czynnik nie jest ilość środków transportu, ale to, czy zostały one nabyte do firmy. Jeśli rower i samochód osobowy są wykorzystywane w celach działalności, przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić wydatki związane z ich zakupem w kosztach firmowych. Ważne jest, aby prywatne użytkowanie tych pojazdów było wykluczone, ponieważ dyskwalifikuje ujęcie ich w kosztach firmowych.

rower

„Decydujący czynnik nie jest ilość środków transportu, ale to, czy zostały one nabyte do firmy.”

Ujęcie zakupionego roweru w ewidencji

Sposób ujęcia zakupionego roweru w ewidencji zależy od jego wartości początkowej. Jeśli wartość początkowa roweru nie przekracza kwoty 10 000 zł netto (dla vatowców) lub brutto (dla nievatowców), można go bezpośrednio ująć w kosztach na podstawie faktury zakupu w kolumnie 13. KPiR jako pozostałe wydatki.

ewidencja

Jeśli wartość początkowa przekracza wskazaną kwotę, rower należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować go w czasie. Rower zalicza się do pozostałych środków transportu o numerze KŚT 790 i rocznej stawce amortyzacji w wysokości 18%. Mały podatnik może także skorzystać z jednorazowej amortyzacji roweru w ramach pomocy de minimis.

Zakup roweru a podatek VAT

Zakup roweru, wraz z jego częściami składowymi, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W przypadku podatników czynnych, czyli tych, którzy są zarejestrowani jako płatnicy VAT, przysługuje im prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego od zakupu roweru.

Podatnikom zwolnionym z VAT wartość brutto zakupu roweru jest ujmowana w kosztach.

zakup roweru

Zakup roweru w firmie ma istotne znaczenie dla naliczenia i rozliczenia podatku VAT. Działa to na korzyść podatników czynnych, którzy dokonują zakupu roweru jako środka trwałego do prowadzonej działalności, ponieważ mogą odliczyć całą kwotę podatku VAT naliczonego od tego zakupu.

 • Naliczony podatek VAT jest formą zwrotu środków, które zostały wydane na zakup roweru, co wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa.
 • Odliczenie podatku VAT od zakupionego roweru zwiększa możliwość finansowania w budżecie firmy innych wydatków.

Jednak dla podatników zwolnionych z VAT, zakup roweru nie daje prawa do odliczenia podatku VAT, ponieważ nie posiadają tej możliwości. Wartość brutto zakupu roweru jest ujmowana jako koszt podatkowy i może być potraktowana jako koszt uzyskania przychodu.

Dokładne zapisy dotyczące opodatkowania zakupu roweru znajdują się w przepisach dotyczących podatku VAT.

Wystawianie faktury na rower

Wystawianie faktury na rower to jedno z wielu zagadnień związanych z dokumentacją sprzedaży w firmie. Aby faktura była prawidłowa i spełniała wymogi przepisów podatkowych, konieczne jest uwzględnienie określonych danych.

Według Ustawy o podatku od towarów i usług, faktura na rower powinna zawierać następujące elementy:

 1. Data i miejsce wystawienia faktury
 2. Numer kolejny faktury
 3. Numery NIP sprzedawcy i nabywcy
 4. Nazwy firm oraz dane adresowe
 5. Opis usługi – w tym przypadku sprzedaży roweru
 6. Cena jednostkowa netto
 7. Ewentualne rabaty
 8. Wartość sprzedaży netto
 9. Stawka podatku VAT
 10. Suma wartości sprzedaży netto i podatku VAT
 11. Forma płatności i data płatności

Ważne jest również umieszczenie informacji o metodzie kasowej, jeśli sprzedawca wybrał tę formę rozliczenia podatku VAT.

W przypadku sprzedaży rowerów przez firmę, wystawienie faktury jest istotne zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy. Dla sprzedawcy faktura stanowi dokument sprzedaży, który pozwala na udokumentowanie transakcji oraz prawidłowe rozliczenie podatku. Dla nabywcy faktura na rower jest ważna do celów księgowych i ewentualnej reklamacji.

Jeśli nieznasz się na wystawianiu faktur lub masz wątpliwości, warto skorzystać z profesionalnego oprogramowania do fakturowania, które ułatwi Ci cały proces. Istnieje wiele programów dostępnych na rynku, takich jak FreshBooks, Xero czy QuickBooks, które zapewniają prosty i intuicyjny interfejs oraz automatyzację procesu wystawiania faktur.

Przykładowa faktura na rower:

Numer faktury Data wystawienia Sprzedawca Nabywca Cena netto Stawka podatku VAT Wartość podatku VAT SUMA
2021001 01.02.2021 Firma ABC Sp. z o.o. Firma XYZ Sp. z o.o. 1000 zł 23% 230 zł 1230 zł

wystawianie faktury na rower

Korekta błędów na fakturze

Jeśli wystąpił błąd na fakturze, można go skorygować poprzez wystawienie faktury korygującej. Należy pamiętać, że faktura korygująca nie może być notą korygującą, a odbiorca faktury może wystawić notę korygującą tylko w przypadku błędów dotyczących jego danych. Jeśli błąd dotyczy innych informacji na fakturze, takich jak ilość, kwota, cena, stawka podatku, należy wystawić fakturę korygującą poprawiającą te dane. W przypadku zmniejszenia kwoty podatku VAT konieczne jest uzyskanie podpisu odbiorcy na kopii faktury korygującej.

Poprawna korekta faktury jest istotna zarówno dla sprzedawcy, jak i dla nabywcy. Niepoprawne faktury mogą prowadzić do konsekwencji prawnych i utraty zaufania klientów. Dlatego warto wiedzieć, jak dokonać poprawnej korekty błędu na fakturze.

Przykłady błędów, które mogą wystąpić na fakturze, to np. pomyłka w kwocie, niepoprawna stawka podatku VAT, źle wprowadzone dane kontrahenta, błędne obliczenie wartości netto lub brutto. W przypadku wystąpienia takich błędów, konieczne jest zastosowanie faktury korygującej.

Faktura korygująca to dokument, który poprawia błąd na wcześniej wystawionej fakturze. Musi zawierać informacje o błędnych danych, jak również prawidłowe dane, które go korygują. Faktura korygująca ma numer porządkowy i datę wystawienia, a także nawiązuje do poprzedniej faktury, do której odnosi się korekta.

Jeśli błąd polega na zmniejszeniu kwoty podatku VAT na fakturze, konieczne jest, aby odbiorca faktury podpisał kopię faktury korygującej. Dzięki temu wszystkie strony zaangażowane w proces będą mieć pewność, że zmiana została zaakceptowana i uwzględniona w księgach.

Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić i skorygować błąd na fakturze, ponieważ to wpływa na rzetelność naszej działalności i buduje zaufanie naszych klientów.

Aby uniknąć pomyłek na fakturach, zaleca się stosowanie sprawdzonych procedur i systemów do wystawiania faktur. Istnieje wiele programów i narzędzi, które mogą ułatwić proces fakturowania i zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów.

Wystawianie faktur elektronicznych

Wystawianie faktur elektronicznych, w formacie pdf i wysyłanych drogą elektroniczną, to sposób oszczędzania czasu i pieniędzy. Umówienie się z kontrahentem na przesyłanie faktur elektronicznych eliminuje konieczność osobistego dostarczania faktur i stania w kolejkach na poczcie. Programy do faktur, takie jak Faktura.pl, pozwalają na zadbanie o bezpieczeństwo danych, zapisanie bazy kontrahentów i automatyzację procesu wystawiania dokumentów finansowych.

Przewagi faktur elektronicznych

 • Oszczędność czasu: Wystawianie faktur elektronicznych odbywa się w sposób szybki i bezpośredni. Nie ma konieczności drukowania, opieczętowania i dostarczania papierowej wersji faktury. Wystarczy jedno kliknięcie, aby wysłać fakturę.
 • Oszczędność pieniędzy: Eliminacja kosztów związanych z wydrukiem, papierem, kopertami i wysyłką pocztową pozwala na znaczną redukcję kosztów operacyjnych.
 • Szybka wysyłka: Faktury elektroniczne można wysłać natychmiast, co przyspiesza proces zapłaty i przepływ gotówki w firmie.

„Wystawianie faktur elektronicznych, z wykorzystaniem programów specjalistycznych, jest nie tylko korzystne pod względem czasu i pieniędzy, ale także pozwala na precyzyjne i skuteczne zarządzanie procesem sprzedaży.”

Rola programów do faktur

Programy do faktur, takie jak Faktura.pl, są niezwykle przydatne w procesie wystawiania faktur elektronicznych. Pozwalają one na:

 1. Tworzenie faktur w formacie pdf zgodnym z wymogami prawnymi.
 2. Bezpieczne przechowywanie faktur oraz bazy danych kontrahentów.
 3. Automatyzację procesu wystawiania faktur, co przyspiesza i usprawnia cały proces.
 4. Dodawanie specjalnych znaczników (np. „zapłacono” lub „do zapłaty”), które ułatwiają kontrolę płatności.

Jest to tylko mała część możliwości, jakie oferują programy do faktur. Korzystanie z nich przyczynia się do jeszcze większej efektywności i oszczędności czasu i pieniędzy.

Faktury elektroniczne Tradycyjne faktury papierowe
Wystawianie i wysyłka natychmiastowa Konieczność dostarczania osobiście lub korzystanie z usług poczty
Redukcja kosztów operacyjnych Koszty związane z wydrukiem, papierem i wysyłką
Bezpieczne przechowywanie danych Ryzyko utraty lub zniszczenia faktur papierowych

Automatyzacja fakturowania

Nowoczesne programy do faktur oferują wiele funkcji, które znacznie usprawniają zarządzanie finansami firmy. Automatyzacja fakturowania pozwala na łatwiejsze zarządzanie dokumentami finansowymi, ułatwia generowanie faktur cyklicznych, a także poprawia jakość usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.

Wprowadzenie automatyzacji fakturowania może być jednak wyzwaniem dla przedsiębiorców i wymaga uwzględnienia różnych czynników przy wyborze odpowiedniego narzędzia. Dlatego warto zastanowić się, jakie korzyści wynikają z automatyzacji fakturowania i jakie programy do faktur mogą pomóc w usprawnieniu procesów biznesowych.

Korzyści dla przedsiębiorców

Automatyzacja fakturowania przynosi wiele korzyści dla przedsiębiorców. Po pierwsze, eliminuje konieczność ręcznego wypełniania faktur i obliczania kwot do zapłaty. Dzięki temu można zaoszczędzić czas i uniknąć błędów.

Po drugie, programy do faktur umożliwiają szybkie generowanie faktur cyklicznych, co jest szczególnie przydatne dla firm obsługujących abonentów lub klientów, którzy regularnie korzystają z usług. Wystarczy jedno kliknięcie, aby wygenerować fakturę, co pozwala zaoszczędzić czas i zautomatyzować ten proces.

Po trzecie, automatyzacja fakturowania pozwala na lepsze zarządzanie dokumentami finansowymi. Wszystkie dane są zapisywane i przechowywane w systemie, co ułatwia dostęp do faktur i inne niezbędne informacje. Nie trzeba tracić czasu na przeszukiwanie papierowych dokumentów lub plików w komputerze.

Ponadto, automatyzacja fakturowania poprawia jakość usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Dzięki precyzyjnemu generowaniu faktur i unikaniu błędów, klienci otrzymują poprawne dokumenty i mają większe zaufanie do firmy.

Warto zaznaczyć, że wybór odpowiedniego programu do faktur jest kluczowy dla skutecznej automatyzacji fakturowania. Zapewnia on nie tylko łatwość obsługi, ale także bezpieczeństwo danych, co jest szczególnie istotne w przypadku dokumentów finansowych.

Podsumowując, automatyzacja fakturowania przy użyciu nowoczesnych programów do faktur to efektywny sposób usprawnienia procesów biznesowych i poprawy jakości usług. Dlatego warto zastanowić się nad jej wdrożeniem i wybrać narzędzia, które najlepiej spełnią potrzeby przedsiębiorstwa.

Korzyści automatyzacji fakturowania Programy do faktur
1. Eliminacja błędów
2. Szybkie generowanie faktur cyklicznych
3. Łatwe zarządzanie dokumentami finansowymi
4. Poprawa jakości usług
Program A
Program B
Program C

Przykładowe korzyści automatzacji fakturowania.

Programy do faktur a bezpieczeństwo danych

W dobie rosnącej liczby zagrożeń cybernetycznych, ochrona danych staje się priorytetem dla każdej firmy. Wybór odpowiedniego programu do faktur powinien uwzględniać kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Programy do faktur umożliwiające elektroniczną generację i wysyłkę faktur są nie tylko wygodne i efektywne, ale również słono obciążone odpowiedzialnością za poufność informacji finansowych.

Najważniejsze aspekty związane z bezpieczeństwem danych, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze oprogramowania do fakturowania, to:

 1. Szyfrowanie danych: Program do faktur powinien zapewniać silne szyfrowanie danych, aby chronić informacje finansowe przed nieautoryzowanym dostępem. Wprowadzanie haseł, certyfikatów, czy kluczy szyfrujących to podstawowe zabezpieczenia.
 2. System zabezpieczeń: Oprogramowanie powinno posiadać zaawansowany system zabezpieczeń, który chroni przed atakami cybernetycznymi, takimi jak phishing, malware czy ransomware. Wielopoziomowe uwierzytelnianie, kontrola dostępu i monitoring aktywności to przykłady skutecznych środków zabezpieczających.
 3. Aktualizacje oprogramowania: Regularne aktualizacje oprogramowania są niezbędne do zapewnienia najnowszych funkcji bezpieczeństwa oraz usuwania ewentualnych luk w zabezpieczeniach. Wybierając program do faktur, warto upewnić się, że dostawca regularnie udostępnia aktualizacje i poprawki.

Wybierając odpowiedni program do faktur, który spełnia wymogi bezpieczeństwa danych, możemy mieć pewność, że informacje finansowe naszej firmy są dobrze chronione. Pamiętajmy, że zagrożenia cybernetyczne stale ewoluują, dlatego warto inwestować w oprogramowanie, które zapewni nam nie tylko wygodę i efektywność, ale także wysoki poziom bezpieczeństwa danych.

Funkcja Opis
Szyfrowanie danych Silne szyfrowanie informacji finansowych w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
System zabezpieczeń Zaawansowany system zabezpieczeń przed atakami cybernetycznymi.
Aktualizacje oprogramowania Regularne udostępnianie aktualizacji w celu zapewnienia najnowszych funkcji bezpieczeństwa.

Zapoznanie się z funkcjami i zabezpieczeniami oferowanymi przez programy do faktur, a także konsultacja z dostawcami oprogramowania, pomoże nam podjąć świadomą decyzję i wybrać narzędzie, które spełni nasze wymagania dotyczące zarówno funkcjonalności, jak i bezpieczeństwa danych.

Wniosek

Wystawianie faktury na rower to proces, który wymaga uwzględnienia odpowiednich elementów i zasad, aby spełnić wymogi prawne dotyczące dokumentacji finansowej. Zakup roweru dla firmy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeśli jest wykorzystywany w celach działalności. Wystawienie prawidłowej faktury na rower nie tylko zapewnia zgodność z przepisami, ale również zapewnia zabezpieczenie prawne przed potencjalnymi wątpliwościami ze strony urzędu skarbowego.

Warto skorzystać z programów do faktur, które automatyzują proces wystawiania faktur i gwarantują bezpieczeństwo danych. Dzięki nim można efektywniej zarządzać dokumentacją finansową i uniknąć błędów czy niedociągnięć. W ten sposób można zaoszczędzić czas i zwiększyć precyzję w działaniu.

Wniosek jest taki, że dbając o poprawne wystawianie faktur na rower oraz prowadząc odpowiednią dokumentację finansową, można nie tylko spełnić wymogi prawne, ale również zapewnić sobie spokój i pewność, że nasze działania są zgodne z obowiązującymi przepisami.

FAQ

Jak prawidłowo wystawić fakturę na rower?

Aby prawidłowo wystawić fakturę na rower, należy uwzględnić określone elementy wymagane przez Ustawę o Podatku od Towarów i Usług. Najważniejsze informacje to data i miejsce wystawienia faktury, numer kolejny faktury, numery NIP sprzedawcy i nabywcy, nazwy firm, dane adresowe, opis usługi, cena jednostkowa netto, ewentualne rabaty, wartość sprzedaży netto, stawkę podatku VAT, suma wartości sprzedaży netto i podatku VAT, forma płatności i data płatności. Ważne jest także umieszczenie informacji o metodzie kasowej, jeśli sprzedawca wybrał tę formę rozliczenia podatku VAT.

Czy zakup roweru dla firmy może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów?

Tak, zakup roweru dla firmy może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że rower jest wykorzystywany w celach działalności. Przedsiębiorca musi umieć uzasadnić, że rower rzeczywiście służy celom działalności, aby uniknąć wątpliwości ze strony urzędu skarbowego.

Czy rower i samochód mogą być jednocześnie wykorzystywane w firmie?

Tak, rower i samochód mogą być jednocześnie wykorzystywane w firmie. Decydujący czynnik jest to, czy rower i samochód zostały nabyte do firmy. Jeśli oba środki transportu są wykorzystywane w celach działalności, przedsiębiorca będzie mógł uwzględnić wydatki związane z ich zakupem w kosztach uzyskania przychodów.

Jak ująć zakupiony rower w ewidencji?

Sposób ujęcia zakupionego roweru w ewidencji zależy od jego wartości początkowej. Jeśli wartość początkowa roweru nie przekracza określonego limitu, rower można bezpośrednio ująć w kosztach na podstawie faktury zakupu. Jeśli wartość początkowa przekracza limit, rower należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować go w czasie.

Czy zakup roweru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Tak, zakup roweru, wraz z jego częściami składowymi, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Dla podatników czynnych, czyli tych, którzy są zarejestrowani jako płatnicy VAT, przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego od zakupu roweru. Dla podatników zwolnionych z VAT, wartość brutto zakupu roweru jest ujmowana w kosztach.

Jak skorygować błąd na fakturze?

Jeśli wystąpił błąd na fakturze, można go skorygować poprzez wystawienie faktury korygującej. Należy pamiętać, że faktura korygująca nie może być notą korygującą, a odbiorca faktury może wystawić notę korygującą tylko w przypadku błędów dotyczących jego danych. Jeśli błąd dotyczy innych informacji na fakturze, takich jak ilość, kwota, cena, stawka podatku, należy wystawić fakturę korygującą poprawiającą te dane.

Jak wystawiać faktury elektroniczne?

Wystawianie faktur elektronicznych, w formacie pdf i wysyłanych drogą elektroniczną, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Umówienie się z kontrahentem na przesyłanie faktur elektronicznych eliminuje konieczność osobistego dostarczania faktur i stania w kolejkach na poczcie. Programy do faktur, takie jak Faktura.pl, pozwalają na zadbanie o bezpieczeństwo danych, zapisanie bazy kontrahentów i automatyzację procesu wystawiania dokumentów finansowych.

Jakie są korzyści z automatyzacji fakturowania?

Automatyzacja fakturowania pozwala na łatwiejsze zarządzanie dokumentami finansowymi, ułatwia generowanie faktur cyklicznych, a także poprawia jakość usług świadczonych przez przedsiębiorstwo. Nowoczesne programy do faktur, takie jak Faktura.pl, oferują wiele funkcji, które znacznie usprawniają zarządzanie finansami firmy.

Jak wybrać odpowiedni program do faktur?

Wybór odpowiedniego programu do faktur powinien uwzględniać kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Program do faktur powinien spełniać odpowiednie standardy ochrony danych, aby zapewnić poufność i integralność informacji finansowych. Warto zwrócić uwagę na aspekty związane z szyfrowaniem danych, systemem zabezpieczeń i aktualizacjami oprogramowania.

Jakie są zasady wystawiania faktury na rower?

Wystawianie faktury na rower wymaga uwzględnienia określonych elementów i zasad, aby spełnić wymogi prawne. Faktura powinna zawierać m.in. numeryczne informacje odnośnie daty i miejsca wystawienia, numeru faktury, NIP sprzedawcy i nabywcy, nazwy firm, dane adresowe, opis usługi, cenę jednostkową netto, wartość sprzedaży netto, stawkę podatku VAT, formę płatności i datę płatności.

Jaka jest rola faktury na rower i dokumentacji finansowej?

Wystawienie prawidłowej faktury na rower zapewnia dokumentację finansową zgodną z przepisami i zabezpiecza przed ewentualnymi wątpliwościami ze strony urzędu skarbowego. Faktura na rower jest ważnym dokumentem potwierdzającym zakup i służy jako dowód księgowy i dokument sprzedaży roweru.