Zakładanie działalności JDG

Oferujemy wsparcie dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Nasze usługi obejmują doradztwo i pomoc w kwestiach prawnych i organizacyjnych na każdym etapie otwierania działalności.

Przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz wspieramy w:

  1. Pomocy przy otwieraniu działalności w formie spółek osobowych oraz kapitałowych, a także prowadzonej jednoosobowo.
  2. Sporządzaniu dokumentacji i zgłaszaniu wniosków do właściwych urzędów.
  3. Opracowywaniu umowy spółki zgodnie ze stosownymi przepisami.
  4. Reprezentacji przed miejscowymi urzędami na mocy udzielonego pełnomocnictwa.
  5. Organizacji obsługi prawnej i notarialnej związanej z rozpoczęciem działalności.

potrzebujesz profesjonalnego biura księgowego ?

jakich dokumentów potrzebujesz przy zakładaniu jdg

Formularz CEIDG-1

Jest to podstawowy formularz rejestracyjny, który zawiera informacje dotyczące przedsiębiorcy oraz planowanej działalności gospodarczej. Formularz ten można wypełnić i złożyć online poprzez platformę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub osobiście w urzędzie lub punkcie obsługi klienta CEIDG.

Dokument tożsamości

Takie jak dowód osobisty lub paszport, aby potwierdzić tożsamość osoby zakładającej firmę.

Dokumenty dotyczące adresu siedziby działalności

Mogą to być umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia lokalu lub inny dokument potwierdzający prawo do korzystania z danej nieruchomości.

Dokumenty dotyczące nazwy firmy

Jeśli przedsiębiorca chce zarejestrować nazwę działalności, musi podać jej nazwę w formularzu CEIDG-1. Nazwa ta musi być zgodna z przepisami prawa dotyczącymi nazw firm i nie może naruszać praw innych podmiotów.

Dokumenty dotyczące opłaty rejestracyjnej

Konieczne jest wniesienie opłaty rejestracyjnej za wpis do CEIDG.

Jeśli planujesz prowadzić działalność opodatkowaną VAT-em

  • Formularz VAT-R – W przypadku zarejestrowania się jako podatnik VAT, należy również złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym.
  • Kopia dowodu rejestracyjnego NIP – NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) jest potrzebny do rejestracji jako podatnik VAT.

Przedsiębiorcy powinni upewnić się, że wszystkie dokumenty są wypełnione poprawnie i kompletnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.